Vlnohad
  • Vlnohad
  • Vlnohad

Vlnohad

Exponát vlnohad je zariadenie pre názornú demonštráciu závislosti frekvencie kyvadla od jeho dĺžky. Prezentuje základné informácie o šírení vĺn. 

Popis činnosti:

Zariadenie je vytvorené zo súpravy identických gulí, zavesených pozdĺž horizontálnej osi na lankách rôznej dĺžky. Pohyb gúľ zabezpečuje mechanické rameno. Závažia sú natreté fluorescenčnou farbou a nasvietené UV svetlom. Na boku exponátu sa nachádza zrkadlo, ktoré ukazuje priemet pohybu sústavy pozdĺž horizontálnej osi (kolmo na pohyb gúľ).

Interakcia návštevníka s exponátom:

Pomocou mechanického ramena umiestneného na boku exponátu uveďte gule do pohybu. Sledujte obrazce vĺn, ktoré vytvárajú. Po určitej dobe dosiahnu závažia počiatočný stav a obrazce sa opäť opakujú. Pohyb gúľ môžete zastaviť opäť pomocou mechanického ramena.

Zloženie exponátu:

Celkový rozmer exponátu: 1459 x 1022 x 589 mm
Exponát pozostáva z:
 - širokouhlé zrkadlo
 - držadlo
 - plexisklový kryt
 - stupňovitý závesný mechanizmus
 - UV lampa (2ks)
 - biliardová guľa s UV náterom (10ks)

21IQ-0114