Profil spoločnosti

Spoločnosť KVANT spol. s r.o. vznikla v roku 1995. Počas svojej existencie zaznamenala výrazné úspechy vo vývoji a vo výrobe vlastných produktov. Získala viaceré ocenenia na svetových výstavách a v súčasnosti viac ako 90% výroby smeruje na export do viac ako 50 krajín sveta.

Ciele a smerovanie spoločnosti

Orientácia obchodných aktivít je v súčasnosti zameraná najmä na hľadanie ďalších zahraničných distribútorov pre vlastné produkty, čím firma sleduje zvyšovanie exportného objemu. V oblasti vývoja a výroby sa rozširuje sortiment vyvinutých a vyrábaných výrobkov a taktiež sa zlepšujú ich technické parametre a kvalita. Pracovné procesy v spoločnosti sú neustále zlepšované a pravidelne certifikované nezávislou certifikačnou komisiou ako zodpovedajúce požiadavkám rôznych noriem:

ISO 9001:2000, ISO 14001, OSHAS 18001, ISO 27001

Spoločnosť sa každoročne aktívne zúčastňuje na viacerých medzinárodných i tuzemských výstavách a prezentuje Slovenskú republiku v zahraničí. V posledných rokoch to boli výstavy MOSCOW INTERNATIONAL EDUCATION FAIR, WORLDDIDAC BERN, WORLDDIDAC BASEL, EXPO 2017 ASTANA, BETT SHOW, WORLDDIDAC ASTANA, WORLDDIDAC MEXICO, BIBLIOTÉKA / PEDAGOGIKA, EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV  a mnoho ďalších.

Na tuzemskom trhu sú aktivity zamerané na skvalitňovanie svojich služieb a rozširovanie sortimentu pri dodávkach didaktickej techniky do všetkých škôl, distribúcii mikroskopov, optických zariadení a prezentačnej techniky. Spoločnosť získala dominantné postavenie v SR taktiež v oblasti laserovej techniky.

Vedecké zážitkové centrá

V poslednom období vzrástol celospoločenský záujem o propagáciu a popularizáciu vedy a techniky. Cieľovou skupinou sú najmä mladí ľudia rozhodujúci sa o svojej budúcej profesnej orientácii. Vo vedeckých a technických múzeách, parkoch a centrách je žiadaná demonštrácia rôznych fyzikálnych a technických javov interaktívnou formou. Umožňuje to zábavným spôsobom pochopiť princípy prezentovaného javu. 

Naša spoločnosť, vďaka svojim skúsenostiam v oblasti prírodných vied a didaktickej techniky,  vyvinula a vyrobila rôzne modely a exponáty pre Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave a Vedecko-technické centrumSlovenskom technickom múzeu v Košiciach. Myšlienka vedeckého centra je založená na presvedčení, že každý sa učí na základe vlastnej skúsenosti. Preto dávame návštevníkom príležitosť si všetko vyskúšať a zistiť, ako veci fungujú.

Vedecké modely a exponáty

Zaoberáme sa vývojom, výrobou, inštaláciou a servisom vedeckých a interaktívnych modelov i exponátov pre interaktívne vedecké parky a zážitkové centrá. Ponúkame vedecké modely a exponáty z oblasti matematiky, geometrie, biológie, chémie, praktickej fyziky, optiky, mechaniky, elektrotechniky, mikroskopie, prírody a ekológie, obnoviteľnej energie, laserových technológií, hydrauliky, optických ilúzií, hlavolamov a mnoho ďalších.

Inšpirujeme sa najnovšími technológiami od svetovo známych vedcov, vynálezcov a bádateľov, ktoré implementujeme do našich modelov. Máme dlhoročné skúsenosti a prax s laserovou technológiou ako jedni z prvých na Slovensku. Tieto poznatky priamo aplikujeme do našich modelov a exponátov, čo ich tvorí jedinečnými v danej oblasti. 

Naše výrobky sú zábavné, edukačné, estetické, bezpečné a odolné. Snažíme sa používať materiály, ktoré šetria životné prostredie. Materiál, dizajn a veľkosť dokážeme prispôsobiť požiadavkám zákazníka. Ponúkame kompletné riešenia pre danú oblasť alebo jednotlivé exponáty podľa výberu zákazníka. Mobilné interaktívne exponáty poskytujeme aj na zapožičanie najmä pre rôzne kultúrno-spoločenské akcie, výstavy, prezentácie a podobne. 

Vieme poskytnúť atraktívne ceny a dodaciu dobu. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať!

...S NAMI SA DOTKNETE VEDY...