Laserový Stromček (verzia pre 1)
  • Laserový Stromček (verzia pre 1)
  • Laserový Stromček (verzia pre 1)
  • Laserový Stromček (verzia pre 1)
  • Laserový Stromček (verzia pre 1)
  • Laserový Stromček (verzia pre 1)
  • Laserový Stromček (verzia pre 1)

Laserový Stromček (verzia pre 1)

Exponát s novým dizajnom a zeleným laserom, ktorý demonštruje fyzikálny pojem ťažiska. Základnou myšlienkou v tomto prípade je, že ťažisko sa nachádza v nečakanom mieste každého objektu. Ten sa naoko nachádza v nestabilnej polohe. Po vychýlení sa z nej nepohne, prípadne okolo nej len zabalansuje. 

Popis činnosti:

Hra je určená pre jedného hráča. Úlohou je nasmerovať zelený laserový lúč, resp. jeho svietiacu stopu pomocou pohyblivých závaží tak, aby postupne trafil všetky body znázornené na spodnom terčíku. Na sústave ramien vertikálnej výkyvnej tyče sa presúvajú rôzne závažia horizontálne, aby sa tyč dostala do požadovanej polohy. Horizontálny pohyb závaží je vymedzený zarážkami na okrajoch ramien. Hra si vyžaduje koncentráciu, sústredenú manipuláciu a trpezlivosť.

Interakcia návštevníka s exponátom:

Hráč pomocou sústavy pohyblivých závaží na ramenách mení rovnováhu a rozsah výchylky vertikálnej osi podľa referenčného bodu nachádzajúceho sa v spodnej časti. Súčet výchyliek spôsobený premiestňovaním závaží umožňuje dosiahnutie kolmosti sústavy v pokojnom stave. 

Zloženie exponátu:

Viacramenný 2-úrovňový systém so zeleným laserovým modulom, závažia rôznych hmotností na ramenách (7 ks).

21IQ-0134