Chaotické kyvadlo
  • Chaotické kyvadlo
  • Chaotické kyvadlo

Chaotické kyvadlo 2

Exponát demonštruje pôvod chaotického správania ako výsledok dynamických väzieb mnohých častí parametrického mechanického systému. 

Popis činnosti:

V kruhovom ráme je za plexisklovým krytom otočne fixované dvojramenné kyvadlo. Na konci každého ramena je umiestnené ďalšie rotujúce kyvadlo. Roztočením stredového ramena sa impulz prenesie aj na krajné ramená, avšak v ťažko predpovedateľnom smere pohybu. Kombinované kyvadlo je jednoduchou demonštráciou teórie chaosu. Pri každom spustení sú viditeľné rôzne sekvencie. Uchopením a pootočením kľuky sa interaktívnym spôsobom rozhýbe kyvadlo do jednej z dvoch možných strán. To sa potom zotrvačnosťou a aj vďaka ďalším integrovaným pohyblivým prvkom pohybuje v rôznych zdanlivo nepredvídateľných sekvenciách až do času utlmenia. Uzatvorené vnútorné usporiadanie mechanických prvkov umožňuje prezentáciu dynamického javu, ktorý má z hľadiska návštevníka povahu chaotického nebrzdeného  pohybu.

Interakcia návštevníka s exponátom:

Roztočením rukoväte rozhýbte kyvadlo a sledujte chaotický pohyb.

Zloženie exponátu:

Stabilný kovový stojan, dvojitý kruhový kovový rám, plexisklové priehľadná kryty (2 ks), trojramenné asymetrické kovové kyvadlo s pohyblivými bočnými rotujúcimi ramenami s možnosťou externej iniciácie pomocou kľuky spojenej so stredovým ramenom.

21IQ-0119