Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Chaotické kyvadlo 1

Chaotické kyvadlo je jednoduchou demonštráciou teórie chaosu. Pri každom spustení sú viditeľné rôzne sekvencie. Kyvadlo sa hýbe rôznymi neočakávanými smermi v 2D ploche.

Komplet obsahuje: kruhový kovový prstenec, plexisklové kryty, kovové kyvadlo s pohyblivými ramenami

Použitie: Chaotické kyvadlo je jednoduchou demonštráciou teórie chaosu. Pri každom spustení sú viditeľné rôzne sekvencie. Kyvadlo sa hýbe rôznymi neočakávanými smermi v 2D ploche.

Činnosť: Uchopením a pootočením stredového plastového kolieska (ovládača) rozhýbte kyvadlo do ľubovoľnej strany. Toto sa zotrvačnosťou následne pohybuje v rôznych chaotických resp. nepredvídateľných sekvenciách.

21IQ-0012