Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z
  • Obrázok (4) - 5 z

Demonštrácia určenia ťažiska

Užívateľ hravou formou posúva závažia na tyčiach tak, aby našiel ťažisko sústavy.

Komplet obsahuje: rámová konštrukcia z hliníkového profilu, 2 zvislé antikorové tyče s ramenami, posuvné valcové antikorové závažia, kotviace prvky, príslušenstvo zabraňujúce odnímaniu závaží

Použitie: Užívateľ hravou formou posúva závažia na tyčiach tak, aby našiel ťažisko sústavy.

Činnosť: Posúvajte vodorovne umiestnené závažia tak, aby ste zvislú centrálnu tyč vystredili vo vzťahu k dole umiestnenému vertikálne postavenému fixnému kužeľu. Pre lepšiu prehľadnosť a dostupnosť závaží môžete vertikálnu tyč v kĺbe jemne natáčať až otáčať. Exponát obsahuje dve nezávislé sústavy závaží.

21IQ-0005