Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Čierna diera - demonštrácia pohybu kozmického objektu

Demonštrácia pohybu telies v hyperbolickej "čiernej diere".

Komplet obsahuje: sklolaminátová špirálovitá miska, 2 plastové rampy, dutý tvarovaný plastový stojan s nádobkou a odnímateľným krytom, vedro na mince/krúžky, drevená podstava L-DTD s ABS lemovaním

Použitie: Demonštrácia pohybu telies v hyperbolickej „čiernej diere".

Činnosť: Postavte sa k bielej plastovej rampe exponátu tak, aby ste dosiahli na aspoň na jeden z jej okrajov. Mincu, alebo plochý okrúhly kotúčik položte do drážky na kraji rampy a pustite. Po počiatočnom gravitačnom rozbehu sa sám, alebo v spoločnosti ďalších pustených teliesok zodpovedajúceho tvaru v špirálovitom pohybe kotúľa do stredového otvoru, kde prepadne do zberacieho vedra. Telieska je možné spúšťať sprava doľava, opačne i súčasne v oboch smeroch. Po ukončení pohybu je ich možné zo zberacieho vedra ihneď vybrať a hru opakovať. Pre správny pohyb po špirále odporúčame vždy využiť ich rozbeh zo štartovacej rampy.

21IQ-0004