Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Bernoulliho disk

Levitačné zariadenie na demonštráciu Bernoulliho princípu. Prúdiaci vzduch sa pohybuje rýchlejšie ako okolitý vzduch, pričom znižuje tlak vzduchu na vrchnej časti disku, ktorý ho napriek počiatočnému odporu „prilepí“.

Komplet obsahuje: drevený podstavec so zdrojom tlakového vzduchu, kovový vzduchovod s plastovým golierom, plastový kotúč s kolíkom na držanie

Použitie: Levitačné zariadenie na demonštráciu Bernoulliho princípu. Prúdiaci vzduch sa pohybuje rýchlejšie ako okolitý vzduch, pričom znižuje tlak vzduchu na vrchnej časti disku, ktorý ho napriek počiatočnému odporu „prilepí“.

Činnosť: Zariadenie uveďte do činnosti stlačením spínača ŠTART na prednej strane skeletu. Rukou sa presvedčte, že z ústia trubice s plastovým golierom prúdi vzduch. Z priestoru po ním uchopte za kolík ľahkú platňu. Otočte ju proti prúdu vzduchu tak, aby ste mali s kolíkom na spodnej strane. Jemným tlakom postupujte plochou platne proti prúdu vzduchu. Cítite, že kladie odpor. Pomaly sa zdola približujte k plastovému golieru, až po vzájomný kontakt. Platňu jemne pritlačte a pustite. Napriek stále prúdiacemu vzduchu, zostane akoby prilepená a nespadne.

21IQ-0062