Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Bernoulliho vznášajúca sa lopta

Exponát na názornú ukážku Bernoulliho princípu. Lopta sa vznáša v prúde vzduchu.

Komplet obsahuje: ihlan, zdroj stlačeného vzduchu, ľahká lopta, zdroj

Použitie: Exponát na názornú ukážku Bernoulliho princípu. Lopta sa vznáša v prúde vzduchu.

Činnosť: Ak z ihlanu neprúdi pohybujúci sa vzduch, uveďte ho do chodu spínačom. Následne do prúdu vzduchu jemne položte ľahkú loptu. Pri dobrom umiestnení sa bude vznášať v prúde vzduchu. Približovaním a odďaľovaním rúk v jej bezprostrednom okolí a prúdu vzduchu môžete spôsobovať jemné rovnovážne zmeny v sústave. Ak, čo i len na chvíľu prerušíte prúd vzduchu, lopta spadne.

21IQ-0061