Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z

Využitie solárnej energie

Demonštrácia využitia solárnej energie na pohyb lietadiel.

Komplet obsahuje: 4 makety vrtuľových lietadiel so solárnymi panelmi v krídlach, 2 odrazové zrkadlové plochy s kovovými podstavcami upevnenými v kruhových drevotrieskových doskách, 2 reflektory s kovovými držiakmi na stenu, kabeláž 220 V

Použitie: Demonštrácia využitia solárnej energie na pohyb lietadiel.

Činnosť: Svetelný lúč zo zapnutého reflektora pomocou odrazových plôch nasmerujte na integrované krídlové solárne články lietadla v dosahu zrkadla. Premenou svetelnej energie na elektrickú, ktorá roztočí motorček s vrtuľkou na oske, sa zavesené lietadlo pomaly uvedie do pohybu. Kým naň z odrazových plôch zrkadiel dopadá koncentrované svetlo, vrtuľka sa otáča. Ak sa ukončí kontakt s lúčmi, motorček sa zastaví. Pre zachovanie kontinuálneho pohybu sústavy lietadiel prejdite na iné lietadlo v dosahu zrkadla a úkon opakujte. Exponát môžu súčasne obsluhovať dve osoby, každá pri jednom zrkadle. Sústavu môže rozpohybovať už jedno lietadlo.

21IQ-0002