Bubnový stroboskop – ilúzia pohybu

Stroboskopom, okrem iného, nazývame aj prístroj založený na zotrvačnosti vnímania ľudského oka, ktorým možno pozorovať obrázky rozloženého pohybu.

Komplet obsahuje: kovový podstavec, bubon zakrytý plastovou kruhovou platňou, plechové steny so štrbinovými priezormi, rozfázované ilustrácie pre ilúziu animácie

Použitie: Stroboskopom, okrem iného, nazývame aj prístroj založený na zotrvačnosti vnímania ľudského oka, ktorým možno pozorovať obrázky rozloženého pohybu. Návštevník roztáča bubon a pozoruje rýchlo sa otáčajúce obrázky v ilúzii pohybu nakresleného.

Činnosť: Jemným uchopením spodnej drevenej lišty (lemovanej červenou páskou) roztočte bubon približnou frekvenciou 16 obrázkov za sekundu, čo je v tomto prípade celá jedna otočka. Cez zvislé otvory po obvode sledujte fiktívny pohyb postavy s loptou, prípadne iné ilustrácie, ktoré sú rozfázované do zdanlivého pohybu po vnútornom obvode steny bubna.

21IQ-0023