Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Optický prienik postáv

Dvojica návštevníkov prelína svoje obrazy v rovnobežných zrkadlových pásoch a postupne pozoruje zmiešané rysy vlastnej tváre a spoluhráča vo vodorovnom prípadne zvislom zobrazení.

Komplet obsahuje: obojstranná sústava s vodorovnými a zvislými pásmi zrkadiel uložená v ráme, fixovaná na podložke

Použitie: Dvojica návštevníkov prelína svoje obrazy v rovnobežných zrkadlových pásoch a postupne pozoruje zmiešané rysy vlastnej tváre a spoluhráča vo vodorovnom prípadne zvislom zobrazení.

Činnosť: Efekt exponátu sa prejaví iba pri používaní dvojicou návštevníkov. Vyberte si jednu z častí (vodorovné, či zvislé pásy), rovnako váš náprotivok z dvojice tak, aby ste stáli (sedeli) priamo oproti sebe, pričom zrkadlové pásy sú medzi vami. Upravte si vzájomnú vzdialenosť a výšku pohľadu tak, aby odraz vašej tváre v zrkadlách a obraz tváre vášho momentálneho spoluhráča v ich medzerách boli v mierke 1:1, teda akoby splynuli do jedného obrazu zmiešaného z dvoch podôb – vašej a jeho. Niečo v odraze máte z vlastnej podoby, niečo „požičané“ od spoluhráča. Varianty pri tomto exponáte sú pre horizontálne resp. zvislé prelínanie.

21IQ-0020