Elektromagnetické delo
  • Elektromagnetické delo
  • Elektromagnetické delo

Elektromagnetické delo

Exponát ozrejmuje základy elektromagnetickej indukcie a jej využitie v modernej technike - demonštrácia zákona o Lorentzovej sile.

Popis činnosti:

Stlačením tlačidla sa zapne prúdový impulz. Po aktivácii nastane vymrštenie pohyblivého prstenca smerom hore (od cievky), kde sa zastaví na zarážke a gravitačnou silou sa vráti do pôvodného miesta. Exponát  obsahuje  stôl s vodiacim valcom, na ktorom je pohyblivo umiestnený kovový prstenec. Na spodnej strane prstenca sa nachádzajú dva solenoidy so spoločným magnetickým jadrom. Jeden so solenoidov je napájaný jednosmerným prúdom a je umiestnený v konštrukcii exponátu. V momente zapnutia prúdu sa v ňom naindukuje magnetické pole, ktoré je magnetickým jadrom vedené cez kovový prstenec. Tento predstavuje druhú cievku s jedným závitom, umiestnenú na viditeľnej časti exponátu. Krátka zmena magnetického poľa v prstenci naindukuje prúdový impulz v takom rozsahu, že magnetická indukcia spôsobená týmto prúdom smeruje voči zmene magnetického poľa. Cievky potom  v tomto okamihu fungujú ako dva magnety s opačnou polaritou, čím sa prstenec odpudí od solenoidu zabudovaného v stole.

Interakcia návštevníka s exponátom:

Gombíkom potenciometra nastavte hodnotu nabitia elektromagnetu. Tlačidlom aktivujte magnet a sledujte reakciu kovového prstenca umiestneného na trubici.

Zloženie exponátu:

Stolové elektromagnetické delo pozostávajúce z magnetickej indukčnej cievky, vysokého valca a kovového prstenca, mechanizmus na regulovanie výkonu a tlačidlo na aktiváciu dela

21IQ-0118