Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z

3D zobrazenie siločiar magnetického poľa

Zariadenie na demonštráciu magnetického poľa v okolí magnetu.

Komplet obsahuje: priehľadná trubica, tyčový permanentný magnet, kvapalina s feritovými čiastočkami, permanentný magnet

Použitie: Zariadenie na demonštráciu magnetického poľa v okolí magnetu.

Činnosť: Uchopte skelet z plexiskla s otvorom v strede, ktorý je naplnený kvapalinou s feritovými čiastočkami. Po vložení magnetu a vhodnom natáčaní telesa sa rovnomerne rozložené magnetické nanočastice vo vnútri kvapaliny usporiadajú podľa siločiar magnetického poľa.

21IQ-0071