Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

2D demonštrátor magnetického poľa

Pedagogická pomôcka na názorné zobrazenie magnetického poľa.

Komplet obsahuje: akrylátové dosky s krátkymi kovovými pásikmi, tyčový permanentný magnet

Použitie: Pedagogická pomôcka na názorné zobrazenie magnetického poľa. Priehľadné dosky s malými kruhovými komôrkami obsahujú železné pásiky, ktoré fungujú ako strelky kompasu. Užívateľ manipuluje s magnetom a pozoruje smer natáčania železných pásikov.

Činnosť: Uchopte priložený magnet a prechádzajte ním v blízkosti polí s kovovými pásikmi. Pozorujte zmeny polohy kovových teliesok. Magnet položte na ľubovoľné miesta plastových polí a pozorujte orientáciu železitých streliek.

21IQ-0070