Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Elektromagnetická brzda

Pri páde kruhu z vrcholu hliníkovej tyče pôsobí na kruh sila, ktorá spôsobuje, že kruh nepadá voľným pádom, ale klesá veľmi pomaly. Túto silu môžeme cítiť aj pri vyťahovaní kruhu smerom hore, akoby sa hýbal po lepkavom povrchu.

Komplet obsahuje: kovová rúra so zdrojom permanentného magnetického poľa, vertikálne umiestnená na podstavci

Použitie: Pri páde kruhu z vrcholu hliníkovej tyče pôsobí na kruh sila, ktorá spôsobuje, že kruh nepadá voľným pádom, ale klesá veľmi pomaly. Túto silu môžeme cítiť aj pri vyťahovaní kruhu smerom hore, akoby sa hýbal po lepkavom povrchu.

Činnosť: Posuňte drevom lemovaný kruh, ktorý má po vnútornom obvode osadené permanentné magnety, k vrcholu tyče z hliníkovej zliatiny. Drobným impulzom v smere očakávaného pádového pohybu ho pošlite po rúre dole. Kruh z bežného, nemagnetického materiálu by padal voľným pádom. Nie však tento. Je brzdený indukovanými vírivými prúdmi, ktoré sú vyvolané vzájomnou interakciou medzi magnetmi v krúžku a materiálom obsiahnutom v tyči.

21IQ-0063