4 tlačidlový postreh
  • 4 tlačidlový postreh
  • 4 tlačidlový postreh
  • 4 tlačidlový postreh

4 tlačidlový postreh

Interaktívny postrehový exponát na súťaživé meranie a porovnávanie reakčnej schopnosti so zapojením priestorového videnia a koordinácie pohybov rúk. Vhodné pre dvoch alebo štyroch hráčov. 

Popis činnosti:

Hra je určená pre dvoch alebo štyroch hráčov. Úlohou je nazbierať 5 bodov čo najrýchlejším stlačením tlačidla svojej farby. Spustí sa po stlačení ľubovoľného tlačidla. Stredový kruh sa na začiatku každej novej hry rozsvieti všetkými farbami a po jeho zhasnutí musí každý hráč stlačiť tlačidlo svojej farby. Najrýchlejšiemu sa pripočíta 1 bod a časť stredového kruhu sa rozsvieti jeho farbou. V prípade, ak stredový kruh ešte nezhasol a niektorý z hráčov stlačil tlačidlo predčasne, je na jedno kolo zablokovaný. Hráč, ktorý ako prvý získa 5 bodov, vyhráva a stredový kruh sa vysvieti jeho farbou.

Interakcia návštevníka s exponátom:

Súťaživý rozvoj reflexu v koordinácii oči-ruka. Ide o interakciu nielen s technikou, ale aj o prejav skupinového a súťažného správania, čo nemusí vždy viesť k dosiahnutiu požadovaného výsledku.

Zloženie exponátu:

Exponát tvorí stredová 4 farebná lampa, svietiace farebné tlačidlá (každého hráča reprezentuje jedna farba) a 5 svetelných ukazovateľov skóre. Skelet zariadenia je vyrobený z pevného plastového polotovaru s lakovanou povrchovou úpravou v tvare rúry. Vrchná časť kruhového stola je z drevitého materiálu s povrchovým laminovaním. Obsahuje elektronickú a ovládaciu časť. Ovládacie prvky a tlačidlá sa nachádzajú na vrchnej doske stola. Zariadenie je napájané 230 V. 

21IQ-0128