Bernoulliho vznášajúce sa lopty
  • Bernoulliho vznášajúce sa lopty
  • Bernoulliho vznášajúce sa lopty
  • Bernoulliho vznášajúce sa lopty

Bernoulliho vznášajúce sa lopty

Exponát demonštruje základný zákon aerodynamiky - Bernoulliho princíp prúdenia pre plyny a kvapaliny.

Popis činnosti:

Aktívne výduchy udržujú ľahké loptičky obtekané prúdiacim vzduchom v stave vznášania sa až do dosiahnutia uhla pádu. Toto je využiteľné aj ako jedna z foriem zábavného poznávania skúmaného javu hrou.

Interakcia návštevníka s exponátom:

Pomocou tlačidla "štart" sa spustí prúd vzduchu, ktorý sa koncentruje v ústí hadice. Keď k otvoru priložíte správne (zvislo) ľahkú loptu, bude sa vznášať. Pohybom hadice s koncentrovaným prúdom máte možnosť ovplyvňovať smer letu lopty. Cieľom hry je trafiť loptu do vnútra kovových kruhov, ktoré sú súčasťou konštrukcie.

21IQ-0117