Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Koordinácia pohybov rúk

Precvičenie koordinácie pohybov prstov rúk.

Komplet obsahuje: podkladová doska s grafikou ľudských dlaní s prstami.

Použitie: Precvičenie koordinácie pohybov prstov rúk.

Činnosť: Obe ruky priložte na vyznačené plochy, prstami (okrem palcov) na kovové spínače. Stlačte ľubovoľný počet spínačov v ľubovoľnom slede. Číslo zobrazené na displeji zodpovedá počtu prstov, ktoré sa dotýkajú kontaktných platničiek. Uvoľňovaním a stláčaním prstov sa mení číslo na displeji. Tlačidlom vpravo hore si prepnite mód. Ak prebehne zobrazenie od 8 do 1, ste v číselnom móde, ak sa na displeji zobrazí sled paličiek, ste v móde zobrazovania paličkami. Teraz každé tlačidlo ovláda jeden zo zobrazovacích článkov displeja,  čiže 7 čiarok a bodku. Rôznymi kombináciami stláčania spínačov vytvárate písmená abecedy alebo čísla.

21IQ-0103