Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Merač frekvencie stláčania

Zábavná forma merania schopnosti opakovaného stláčania spínača v určenom časovom intervale.

Komplet obsahuje: podkladový skelet, elektrický spínač, svetelný zdroj, digitálne počítadlo.

Použitie: Zábavná forma merania schopnosti opakovaného stláčania spínača v určenom časovom intervale.

Činnosť: Ak displeje zobrazujú stav pripravenosti (---) (---), začnite stláčať tlačidlo a neprestávajte, pokiaľ sa odpočítavanie času na ľavom displeji nezastaví. Na zobrazovacej jednotke pravého displeja vidíte počet zaznamenaných stlačení. Čím vyšší je, tým ste úspešnejší.

21IQ-0100