Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Hlavolam kruh

Úlohou je zložiť z jednotlivých dielov kruh resp. kruhový kotúč.

Komplet obsahuje: drevená kruhová doska rozdelená na segmenty rozličných tvarov.

Použitie: Úlohou je zložiť z jednotlivých dielov kruh resp. kruhový kotúč.

Činnosť: Rozložte jednotlivé diely skladačky na stole. Vzájomným prikladaním sa snažte nájsť susediace prvky. Je možné, že niektoré budete musieť stranovo otáčať. Na ploche zložte tvar plného kolesa. Pre správne splnenie úlohy musíte použiť všetky diely skladačky.

21IQ-0056