Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Hlavolam "Zlož do debny"

Úlohou je naskladať malé debničky do veľkej.

Komplet obsahuje: 7 ks drevených debničiek rôznej veľkosti a tvaru (hranol, kocka)

Použitie: Úlohou je naskladať malé debničky do veľkej.

Činnosť: Rozložte debničky s otvormi na uchopenie okolo veľkej debny. Premyslite si, ako ich všetky naskladáte do jej útrob. Na konci činnosti nesmie žiadna z nich zostať mimo, ani presahovať priestor veľkej debny.

21IQ-0055