Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Hlavolam hroty

Úlohou hlavolamu je pokúsiť sa uchopiť jednotlivé hroty z podložky a subjektívne porovnať potrebnú silu stisku a trenia pri vyťahovaní teliesok s rôznymi hmotnosťami z rovnakých otvorov.

Komplet obsahuje: podložka so 4 otvormi valcového tvaru a štyri samostatné 4 kužele s rôznou
výškou

Použitie: Úlohou hlavolamu je pokúsiť sa uchopiť jednotlivé hroty z podložky a subjektívne porovnať potrebnú silu stisku a trenia pri vyťahovaní teliesok s rôznymi hmotnosťami z rovnakých otvorov.

Činnosť: S párom prstov (jeden z nich je palec) postupne zdvíhajte a vyberajte kužele z otvorov v drevenom kláte. Po ukončení činnosti ich vráťte v pôvodnom postavení (špic smerom hore) do tvorov.

21IQ-0054