Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Hlavolam farebné kocky

Úlohou je zoradiť všetky segmenty do štvorcového pôdorysu tak, aby sa neobjavovali rovnaké farby v stĺpci ani v riadku.

Komplet obsahuje: základová doska s rámom, 25 ks farebných štvorcov.

Použitie: Úlohou je zoradiť všetky segmenty do štvorcového pôdorysu tak, aby sa neobjavovali rovnaké farby v stĺpci ani v riadku.

Činnosť: Dajte všetky segmenty na kopu a postupne ich vkladajte do štvorcového rámu spôsobom, ktorý vylučuje opakovanie ktorejkoľvek z piatich farieb v stĺpci alebo riadku. Teliesko s dvomi dierami slúži na uľahčenie rozoberania kompletnej súpravy z rámu.

21IQ-0048