Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Hlavolam banány

Úlohou je určiť, ktorý „banán“ sa zdá byť najmenší.

Komplet obsahuje: štvorcová dosková základňa, 4+1 identické drevené segmenty tvaru štvrtinového výseku medzikružia.

Použitie: Úlohou je určiť, ktorý „banán“ sa zdá byť najmenší.

Činnosť: Rôznymi kombináciami jednotlivých segmentov uložených nad sebou vo vymedzenej ploche a horizontálnej rovine porovnávajte, ktorý zo segmentov sa javí najväčší a ktorý najmenší. Nakoniec ich poukladajte na seba tak, aby sa navzájom dotýkali plochami a aby boli  rovnako otočené.

21IQ-0047