Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Hlavolam nekonečná osmička

Používateľ preváža guľôčku nekonečnou osmičkou.

Komplet obsahuje: drevená maketa z dvoch prelínajúcich sa kruhov. Vnútorná hrana každého kruhu má po obvode žliabok, v ktorom sa pohybuje kovová guľôčka.

Použitie: Používateľ preváža guľôčku nekonečnou osmičkou.

Činnosť: Exponát nevyžaduje žiadnu intelektuálnu námahu. Úlohou je nakláňaním spriahnutej sústavy dvoch kotúčov previesť kovovú guľôčku žliabkom po oboch stranách oboch kotúčov bez toho, aby ju bolo treba vybrať a znova vložiť. 

21IQ-0046