Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Hlavolam veľká pyramída

Úlohou je zložiť pravidelnú pyramídu s trojuholníkovou základňou.

Komplet obsahuje: dosková základňa s trojuholníkovým sektorom, 2x spriahnutie 6 ks gulí, 4 x 5 ks gule, 6 x 4 ks gule.
 
Použitie: Úlohou je zložiť pravidelnú pyramídu s trojuholníkovou základňou.

Činnosť: Zo spriahnutých gulí v trojuholníkovom sektore základne zložte pravidelnú pyramídu, ktorej jednotlivé vrstvy tvoria gule rovnakých farieb. Pri začatí hry si môžete pomôcť predlohou, ktorá je zobrazená na informačnom paneli. Farby v strede pyramídy, ktoré po jej zložení nevidieť, nemusia byť homogénne rozvrstvené. Toto pravidlo platí iba pre jej vonkajší plášť. Spojenie gulí nerozoberajte.

21IQ-0035