Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Pytagorova veta

Exponát demonštruje princíp Pytagorovej vety v 3D modeli.

Komplet obsahuje: drevotriesková laminovaná kruhová doska, 3 plexisklové škatule čiastočne naplnené médiom, pohyblivé médium, odnímateľné hliníkové rámy, dosková vertikálna základňa.

Použitie: Exponát demonštruje princíp Pytagorovej vety v 3D modeli.

Činnosť: Na kruhovej doske sú pripevnené škatule, pričom jedna strana každej z nich tvorí rameno nerovnostranného pravouhlého trojuholníka. Pomalým natáčaním kruhovej dosky a presúvaním pohyblivého média medzi modulmi so štvorcovým pôdorysom demonštrujte princíp Pytagorovej vety: „Obsah štvorca nad preponou pravouhlého trojuholníka sa rovná súčtu obsahov štvorcov nad oboma jeho odvesnami.“ V tomto prípade ide o objem.

21IQ-0007