Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Hlavolam otvory

Návštevník sa snaží prestrčiť segmenty otvormi zodpovedajúceho priemetu.

Komplet obsahuje: podložka s otvormi tvaru: štvorec, kruh, ovál a trojuholník, 4 priestorové segmenty prierezu tvaru štvorec, kruh, ovál a trojuholník

Použitie: Návštevník sa snaží prestrčiť segmenty otvormi zodpovedajúceho priemetu.

Činnosť: Vezmite jednotlivé telesá a prestrčte ich prislúchajúcimi otvormi. Exponát je inšpirovaný hrou pre najmenšie deti.

21IQ-0052