Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Princíp jednosmerného elektrického stroja

Dynamo je uvádzané do pohybu ručne kľukou a elektromotor sa točí prostredníctvom zdroja elektrického prúdu z dynama.

Komplet obsahuje: dve elektricky prepojené dynamá s ručným pohonom, žiarovka s krytom

Použitie: Dynamo je uvádzané do pohybu ručne kľukou a elektromotor sa točí prostredníctvom zdroja elektrického prúdu z dynama.

Činnosť: Rukou, prostredníctvom držadla na otočnom kolese, roztočte mechanizmus jedného z dynám (generátora), čím vyrábate elektrický prúd. Jeho prítomnosť sa prejaví rozsvietením žiarovky a roztočením (pootočením) ovládacieho kolesa druhého dynama – v tomto prípade vo funkcii elektromotora. Všimnite si rozdiel otáčok hnacieho a hnaného elektromotora. Je spôsobený stratami v systéme. Keď následne roztočíte koleso druhého dynama, úlohy pri vymenia.

21IQ-0077