Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Teremín - Ovplyvňovanie frekvencie oscilátora

Návštevník priblížením dlaní rúk (zmenou elektrického náboja) k anténam dosahuje zmenu frekvencie oscilátorov, ktorá sa prejaví zmenou frekvencie zvuku na výstupe zariadenia.

Komplet obsahuje: zariadenie pozostáva z dvoch antén, z ktorých každá je pripojená na jeden elektrický oscilátor, 2 reproduktory so zosilňovačom, drevený skelet

Použitie: Návštevník priblížením dlaní rúk (zmenou elektrického náboja) k anténam dosahuje zmenu frekvencie oscilátorov, ktorá sa prejaví zmenou frekvencie zvuku na výstupe zariadenia.

Činnosť: Nástroj musí byť pripojený do elektrickej siete a zapnutý. Teremín (tiež anglicky theremin) je elektronický hudobný nástroj, vynájdený Levom Sergejevičom Termenom v roku 1919. Ide o nástroj, na ktorý sa hrá bezdotykovo. Hra je preto výnimočne náročná a výskyt interpretov veľmi zriedkavý. Teremín tvorí drevená skrinka s dvoma anténami a je ovládaný iba pohybom paží, dlaní a prstov. Vzdialenosť ruky od príslušnej antény ovplyvňuje vlastnosť zvuku. Pravá ruka ovláda výšku tónu (frekvenciu), ľavá jeho silu (amplitúdu). Zvuková farba je podobná zvuku sláčikových nástrojov alebo ľudskému hlasu. Zvukový prejav nástroja je veľmi charakteristický v typickom glissande a vibráte. Staccato je hrateľné tiež, ale je to veľmi náročné.

21IQ-0078