Optický svet
  • Optický svet
  • Optický svet
  • Optický svet

Optický svet

Model na demonštráciu princípu prechodu svetelných lúčov optickými prvkami (šošovkami), prístrojmi (ďalekohľad, fotoaparát), chýb zraku a ich korekciu a mnohých iných optických javov. 

Popis činnosti:

Jednoduchou zmenou polohy magneticky prichytených optických prvkov na tabuli si vytvoríte vlastnú optickú sústavu založenú na princípoch geometrickej optiky, ktorá vám pomôže názorne pochopiť správanie sa svetelných lúčov prechádzajúcich jedným alebo viacerými optickými prvkami. 

Interakcia návštevníka s exponátom:

Praktická zostava obsahujúca množstvo plochých modelov šošoviek a zrkadiel rôznych polomerov a tvarov. Názorná ukážka správania sa svetelných lúčov prechádzajúcich jedným alebo viacerými optickými prvkami. Znázornenie funkcií základných optických prístrojov (ďalekohľad, fotoaparát), zraku (model oka, korekcie očných vád) a iných optických javov.

21IQ-0132