Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Vznášajúce sa kruhy

Tento exponát vytvára veľmi presvedčivú ilúziu. Tri lesklé kruhy vytvárajú dojem úžasnej synchronizácie, ako mince točiace sa na stole, pričom ich okraje sa pri otáčaní perfektne zosúladia.

Komplet obsahuje: spriahnuté antikorové kruhy, škatuľový plastový kryt s elektronickou pohonnou jednotkou

Použitie: Tento exponát vytvára veľmi presvedčivú ilúziu. Tri lesklé kruhy vytvárajú dojem úžasnej synchronizácie, ako mince točiace sa na stole, pričom ich okraje sa pri otáčaní perfektne zosúladia.

Činnosť: Stlačte tlačidlo v strednej čelnej časti exponátu, čím sa roztočí sústava troch spojených kruhov. Sledujte zaujímavý optický jav - ilúziu vznášania sa dvoch horných telies. Rotačný pohon po krátkom čase zastaví. Spustenie aktivujete opätovným stlačením tlačidla. 

21IQ-0113