Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Nekonečná chodba

Priezormi návštevník pozoruje sústavu zrkadiel, ktorá navodzuje dojem nekonečne dlhej chodby.

Komplet obsahuje: uzavretá celodrevená škatuľa s grafikou okna vo vnútri obsahujúca sústavu oproti sebe situovaných zrkadiel s 2 pármi kruhových priezorov v rôznych výškach

Použitie: Priezormi návštevník pozoruje sústavu zrkadiel, ktorá navodzuje dojem nekonečne dlhej chodby. Optický klam.

Činnosť: Postavte sa pred exponát a cez priezory pre oči nahliadnite do jeho útrob. Optický klam navodzuje ilúziu pohľadu do hlbokého priestoru lemovaného zrkadlami, hoci hĺbka exponátu je nepatrná.

21IQ-0032