Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z

Nekonečná studňa

Návštevník pozoruje sústavu zrkadiel, ktorá pri použití vnútorného osvetlenia exponátu navodzuje dojem nekonečnej studne.

Komplet obsahuje: drevená konštrukcia so zrkadlom a polopriepustným zrkadlom, zabudovaná el. svetelná šnúra

Použitie: Návštevník pozoruje sústavu zrkadiel, ktorá pri použití vnútorného osvetlenia exponátu navodzuje dojem nekonečnej studne.

Činnosť: Exponát je nekontaktný. Pre dosiahnutie požadovaného efektu musí byť v činnosti integrované elektrické osvetlenie. Nakloňte sa nad sklo studne a pozrite sa do nej. Optickou ilúziou s použitím prvého polopriepustného zrkadla a druhého nepriepustného máte dojem, že pozeráte do hlbokej studne.

21IQ-0031