Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Magnetická kvapalina

Magnetická kvapalina je stabilná suspenzia tvorená magnetitovými nanočasticami rozptýlenými v kvapaline.

Komplet obsahuje: podstava kruhovitého tvaru, na ktorej je umiestnený priesvitný polguľovitý kryt pod ktorým sa v nádobke nachádza ferokvapalina v 4 ks Petriho miskách, magnety s nastaviteľnou intenzitou pôsobenia

Použitie: Magnetická kvapalina je stabilná suspenzia tvorená magnetitovými nanočasticami rozptýlenými v kvapaline. Spája kvapalné a magnetické vlastnosti. Na okolité meniace sa magnetické pole častice reagujú tak, že vytvárajú obrazce vystupujúce z kvapaliny.

Činnosť: Exponát zapnete jedným z dvoch tlačidiel ŠTART na bokoch prístroja. Elektromagnety pod Petriho miskami aktivujete pootáčaním elektrických regulátorov po bokoch prístroja. Každá miska má vlastný ovládač. Polohy sú: zapnuté, resp. vypnuté. Po aktivácii v strede misky (nad magnetom) vystúpi útvar vzdialene pripomínajúci chrbát kresleného ježka. Po ukončení pôsobenia magnetu na kvapalinu sa táto v miske voľne rozleje a ostne zmiznú.

21IQ-0064