Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Merač citlivosti sluchu

Hráč reguluje frekvenčný rozsah zvuku a zisťuje, akú frekvenciu ešte dokáže počuť.

Komplet obsahuje: skelet s generátorom zvuku s viacmiestnym displejom a slúchadlami.

Použitie: Hráč reguluje frekvenčný rozsah zvuku a zisťuje, akú frekvenciu ešte dokáže počuť.

Činnosť: Nasaďte si slúchadlá a ovládačom na ich káblovom pripojení nastavte prijateľnú hlasitosť. Stláčaním pravého spínača frekvenciu zvyšujete, až za hranicu počuteľnosti. Ľavé tlačidlo vracia frekvenciu nižšie. Postupným dolaďovaním vyššie/nižšie nájdete svoj limit počuteľnej frekvencie. Pre každého je individuálna, vekom sa spravidla znižuje. Výsledok v *Hertzoch sa priebežne zobrazuje na displeji.

*Hertz (Hz) je odvodená jednotka frekvencie v sústave SI. Je pomenovaná podľa profesora Heinricha Rudolfa Hertza, bádateľa v oblasti elektromagnetických vĺn. Vyjadruje, koľko pravidelných dejov sa odohrá za jednu sekundu. 1 Hz znamená „jedenkrát za sekundu“ (1/s, s-1), 100 Hz znamená „stokrát za sekundu“, atď. 

21IQ-0104