Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z
  • Obrázok (4) - 5 z

Meranie výskoku a rozpätia

Zábavná forma merania rozpätia rúk a výšky výskoku. Zariadenie ponúka dve nezávislé činnosti.

Komplet obsahuje: skelet, 2 displeje, rady tlačidiel, elektronika

Použitie: Zábavná forma merania rozpätia rúk a výšky výskoku. Zariadenie ponúka dve nezávislé činnosti.

Činnosť: Ak displeje zobrazujú stav pripravenosti (---) (---), alebo zobrazujú akúkoľvek číselnú hodnotu, vyberte si činnosť, ktorou chcete začať zábavné meranie.

Meranie rozpätia rúk:
Staňte si čelom k exponátu. Vpravo dole v línii diagonálneho (šikmého) usporiadania je jedno tlačidlo umiestnené samostatne. Toto končekmi prstov upaženej pravej ruky držte stlačené a upaženou ľavou rukou, kam až dosiahnete, stlačte tlačidlo z radu vľavo. Displej zobrazí približný výsledok v centimetroch. Systém merania je nastavený tak, že je možné zobraziť i malé hodnoty. Napríklad pri najmladších deťoch. Ak ich podržíte v patričnej výške a oni stlačia ktorékoľvek dve tlačidlá z diagonálneho radu, zobrazí sa vzdialenosť medzi nimi. Je možné aktivovať aj priamo susediace.
Na displeji je zobrazovaná posledná hodnota, až do jej zmeny.


Meranie výšky výskoku:
Čelne sa postavte čo najbližšie k zvislému radu tlačidiel na pravej strane exponátu. Zdvihnite ruku, akoby ste sa hlásili, stlačte -a chvíľu podržte stlačené- najvyššie tlačidlo, na ktoré dočiahnete. Ostatné nad ním sa rozsvietia, prístroj je pripravený ma meranie pre vašu osobu. Následne s rukou nad hlavou vyskočte a stlačte tlačidlo, na ktoré najvyššie dosiahnete. Displej zobrazí rozdiel medzi prezentačnou výškou v prvom kroku a dosiahnutou po výskoku. Výsledok je výška vášho výskoku, teda hodnota v centimetroch, o ktorú ste sa s vystretými nohami vzniesli nad podlahu. Pokus môžete viackrát opakovať.

21IQ-0101