Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Merač presnosti pohybu ruky

Bezkontaktné vedenie rúčky s kovovým okom po dráhe tvarovanej tyče. Zaznamenáva sa počet (nechcených) dotykov tyče s dráhou.

Komplet obsahuje: základová doska, rúrkovitý prvok, rukoväť s kovovým očkom, vodivé štarto-vacia a cieľová plocha

Použitie: Bezkontaktné vedenie rúčky s kovovým okom po dráhe tvarovanej tyče. Zaznamenáva sa počet (nechcených) dotykov tyče s dráhou.

Činnosť: Ak nie je, premiestnite úchyt s očkom na ľavú stranu, k štartovaciemu kontaktu. Držte ho iba za drevenú rukoväť. Kovovým očkom sa dotknite plôšky pri ľavom ukotvení tvarovaného drôtu. Popri krátkej izolovanej časti veďte kovové očko smerom hore tak, aby ste sa ním nedotkli kovu tvarovaného drôtu. Bezkontaktne postupujte k cieľu na pravej strane. Po jeho dosiahnutí, kovovým očkom kontaktujte cieľovú plôšku. Čas na displeji sa zastaví. Ak ste počas cesty zavadili o drôt, počuli ste zvukový signál, pri zasvietení kontrolky chyby, časomiera Vám pripočítala +5sekúnd za každý dotyk. Účelom hry je dostať sa do cieľa s minimálnym počtom kontaktov, za čo najkratší čas.

21IQ-0099