Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Merač postrehu

Zábavný spôsob testovania reakcie na svetelné podnety v 2D zobrazení.

Komplet obsahuje: obdĺžniková doska, 32 svetelno-tlakových spínačov, displej

Použitie: Zábavný spôsob testovania reakcie na svetelné podnety v 2D zobrazení.

Činnosť: Skoncentrujte svoju pozornosť, pripravte sa, stlačte ktorékoľvek tlačidlo. Hra sa začala, svieti 5 tlačidiel. Stlačte ich, koľko stihnete. S potvrdením stlačenia, spínač zhasne, pripíše sa Vám bod, a na inom mieste sa rozsvieti ďalšie. Vždy svieti 5 tlačidiel súčasne. Snažte sa ich stlačiť v čase, kedy svietia. Systém generuje náhodnú iniciáciu svetiel – pravidelnosť nehľadajte ani pri opakovaní hry. Konečný výsledok = správne stlačenia mínus nesprávne. Po automatickom vynulovaní displejov môžete začať novú hru.

21IQ-0098