Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Hlavolam ťažké noviny

Cieľom hlavolamu je zistiť príčinu, prečo sa noviny zdajú ťažké ako kameň.

Komplet obsahuje: dosková základňa, plastový štvorec so šnúrkou prevlečenou cez stred, výstrižok z novín

Použitie: Cieľom hlavolamu je zistiť príčinu, prečo sa noviny zdajú ťažké ako kameň.

Činnosť: Pre správnu demonštráciu musí byť exponát zložený v poradí:
- dole plastová doska so šnúrkou smerujúcou k návštevníkovi
- na plastovej doske, cez šnúrku, cez stred navlečené roztvorené noviny (vytlačené na klasickom ľahkom a ohybnom novinovom papieri, čo najväčšieho formátu), pre zväčšenie pôdorysu novín, môžu byť prevlečené dve strany, uložené do kríža
Položte noviny s plastovou podložkou a šnúrkou na rovinu stola, bez ďalších predmetov pod sústavou. Ťahom smerom hore napnite šnúrku a pomaly ňou celú sústavu zdvíhajte. Po pridvihnutí plastového štvorca majú noviny tendenciu sformovať sa do tvaru zvona a vytvoriť podtlak. Tento mierne pribrzdí zdvíhanie, čo môže vyvolať dojem, že noviny „oťaželi“.

21IQ-0053