Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z

Hlavolam prekrývajúce sa kruhy

Úlohou je poskladať kruhy z jednotlivých častí tak, aby sa prelínali do seba. Každý kruh sa skladá z dvoch segmentov. Segmenty spolu tvoria 3 tvarovo rovnaké páry.

Komplet obsahuje: dosková základňa s rámom, 6 segmentov v tvare výsekov z medzikružia.

Použitie: Úlohou je poskladať kruhy z jednotlivých častí tak, aby sa prelínali do seba. Každý kruh sa skladá z dvoch segmentov. Segmenty spolu tvoria 3 tvarovo rovnaké páry.

Činnosť: V priestore vymedzenom drevenou základňou s rámčekom poskladajte vedľa seba sústavu šiestich komponentov v tvare výsekov medzikružia tak, aby vytvorili sústavu troch prelínajúcich sa farebných kruhov, pričom žiadny z nich nevstupuje nad ostatné a ich spoločný pôdorys nepresahuje ohraničenie.

21IQ-0037