Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z
  • Obrázok (4) - 5 z
  • Obrázok (5) - 6 z

Plazmový stĺp

Vo valci môžeme po zapnutí sledovať plazmu a jej reakciu pri dotyku na jeho sklenený povrch.

Komplet obsahuje: plazmový valec (4 ks), drevený skelet, elektrické pripojovacie a ovládacie prvky

Použitie: Vo valci môžeme po zapnutí sledovať plazmu a jej reakciu pri dotyku na jeho sklenený povrch.


Činnosť: Zariadenie je funkčné iba po pripojení do elektrickej siete, v zapnutom stave. Vo vnútornej časti sa neustále prejavuje plazmová aura vytvárajúca fascinujúci efekt elektrických výbojov. Ak priložíte ruku na povrch valca, v dôsledku zvýšenej kapacity v mieste dotyku sa ihneď iniciuje prúdový kanál. Jednotlivé valce môžete prepínačom na plastovom podstavci, po sklopení bočných dosiek dreveného skeletu, prepnúť do režimu „stále zapnuté – ON, spínač v strede“ alebo do režimu reagovania na audio podnety „AUDIO, spínač do polohy vpravo“. Poloha spínača OFF, znamená, že zariadenie je vypnuté.

21IQ-0084