Obrázok - 1 z
  • Obrázok - 1 z
  • Obrázok (1) - 2 z
  • Obrázok (2) - 3 z
  • Obrázok (3) - 4 z

Zvonček vo vákuu

Vo vnútri uzavretého skleneného pohára pri postupnom vyčerpávaní vzduchu zvonček slabne až napokon utíchne. Zvuk je kmitanie vzduchu, resp. iného média. Vo vzduchoprázdne sa nešíri, pretože nemá čo kmitať.

Komplet obsahuje: drevený skelet, el. ovládaná výveva RIF LAB laboport, sklenený zvon, el. zvonček, ventil, vzduchové hadičky, el. ovládače zvonenia a podtlaku

Použitie: Vo vnútri uzavretého skleneného pohára pri postupnom vyčerpávaní vzduchu zvonček slabne až napokon utíchne. Zvuk je kmitanie vzduchu, resp. iného média. Vo vzduchoprázdne sa nešíri, pretože nemá čo kmitať.

Činnosť: Otočte červený ovládač ventilu na prednej strane skeletu (medzi tlačidlami) do polohy „otvorený“ (teda v smere vedenia hadičky). Vtedy je valec naplnený vzduchom. Stlačením tlačidla vľavo zazvoňte elektrickým zvončekom v sklenenom zvone. Počujete jeho zvuk. Zatvorte ventil v smere chodu hodinových ručičiek tak, aby jeho hlavička bola otočená kolmo k vzduchovej hadičke. Stlačením a držaním pravého tlačidla aktivujete elektrickú vývevu a odčerpávate vzduch zo zvona. Skúšajte zvoniť ľavým tlačidlom, zvuk slabne.

21IQ-0074